Loading...

News

2024.05.13

KPC vinh dự đón Mr. Tanaka Kotaro - Đại diện Viện nghiên cứu Medipolis - Chuyên về điều trị ung thư bằng Proton tới thăm.

KPC vinh dự đón Mr. Tanaka Kotaro - Đại diện Viện nghiên cứu Medipolis - Chuyên về điều trị ung thư bằng Proton tới thăm.

Hôm nay 28/3/2024, KPC vinh dự đón Mr. Tanaka Kotaro - Đại diện Viện nghiên cứu Medipolis - Chuyên về điều trị ung thư bằng Proton (duy nhất tại Kyushu và là một trong số rất ít, là đơn vị hàng đầu Nhật Bản về công nghệ này) tới thăm. Trong thời gian tới KPC sẽ hỗ trợ để nhiều người Việt được điều trị ung thư bằng công nghệ của Medipolis.

Notify
Close