Loading...

News

2024.05.11

Các cán bộ của TP Fukuoka tới thăm KPC.

Các cán bộ của TP Fukuoka tới thăm KPC.

Vào ngày 26/3/2024, các cán bộ của TP Fukuoka tới thăm KPC. KPC sẽ cố gắng hơn nữa góp phần tăng cường giao lưu giữa TP Fukuoka và Việt Nam.

Notify
Close